Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugâti't-Türk
VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı'ndaki
Kaşgârlı Mahmud ve Dîvânu Lugâti’t-Türk'le İlgili Bildiriler

- Abdumurad Tilavov, “Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügat-ut Türk” Eserinde Atla İlgili Terimler ve İnançlar”
- Abduraop Teklimakaniy, “Çin'deki Kaşgarişinaslık”
- Akartürk Karahan, “Kaşgârlı Mahmud'un Kayıtlarındaki İdil Boyu Türk Toplulukları ve Dilleri Üzerine Bir Değerlendirme”
- Akif İmanlı, “M. Kasgarli Divanı ve Şerurun Türk Etnotoponimleri”
- Alimcan İnayet, “Uygur” Sözcüğünün Kökeni ve Anlamı Üzerine Yeni Bir Yaklaşım”
- Bilge Özkan Nalbant, “Divānü Lūġati’t-Türk’te Asıl Anlamları Değişen ve Derecelendirme Yapmak İçin Kullanılan Sözcükler Üzerine”
- Çoban Hıdır Uluhan, “Dîvânu Lugâti't-Türk'ten Kerkük Türkçesine”
- Ebülfez Amanoğlu Amea, “Kaşgarlı Mahmud Divanındaki Bulak Boy İsmi ve Onun Tarihi Üzerine Bir İnceleme”
- Ergaş Fazıl, “Kaşgarlı Mahmut’un “Dîvânu Lugat-it-Türk” Eserinin Almanca, Türkçe, Özbekçe, Uygurca, İngilizce, Farsça, Kazakça, Azarice ve Rusça Tercűmelerinin Karşılaştırılması Űzerinde”
- Ergaş Umarov, “Divanı Lügati Türk Tercümelerinin Hüzünlü Kaderi”
- Farzaneh Doulatabadi, “Dîvânu Lügât-it Türk ve Farsçadan Türkçeye Geçen Sözcükler”
- Fikret Türkmen, “İlk Dil Öğreticisi ve Folklor Derleyicisi Kaşgarlı Mahmut’un Yöntemi Hakkında”
- Firdeüs Hisametdinova, “Mahmut Kaşgari Süzlüğündeki Mitolojik Kelime Hazinesi”
- Galibe Hacıyeva, “Mahmut Kaşğarlı’nın «Dîvânu-Lüğat-it Türk» Eseri Tarihi Diyalektolojinin Ana Kaynağıdır”
- Gamze Kargı, “Dîvânu Lügati't-Türk'te Hukuk Terimleri”
- Gatibe Mahmudova, “Kaşgarlı Mahmudun “Dîvânu - Lügat-it-Türk” Eserinde Yapım Ekleri.”
- Gurbandurdı Geldiyev, “Kaşgarlı Mahmut’un “Dîvânu Lûgat it-Türk” Sözlüğündeki Atalar Sözünün Günümüz Türkmen Sahasındaki Kulanımı”
- Hamidulla Dadaboyev, “Devan-u Luğatıt Türkda Kadın Jınsını Ifadalavçı Leksemalar”
- Hatice Şahin, “Kaşgarlı’dan Günümüze –gan Eki”
- Hüseyin Demir, “Dîvânu Lügati Türk’te Ekonomik Kavramlar”
- İ. B. Başırova, “Mahmud Kaşgarǐ ve Kul Ali”
- İbrahim Yuldaşev, “Kaşgarlı Mahmud’un “Divan-i Lugat-i Türk” Eserindeki Bitik Kelimesiyle İlgili Açıklamalar”
- İmdat Demir, “Dîvânu Lügati’t-Türk’te İnsan Tasviri İle İlgili İfadeler”
- Kamil Veli Nerimanoğlu, “Kaşkarlı Mahmut’un «Dîvânu Lugat-it-Türk» Eserinde Şiir Örnekleri Türk Poetika Tarihi Bağlamında (Teorik Düşünceler)”
- Mehmet Ekiz, “Divanu Lügati’t-Türk’te Yer Alan Mimarî Terimler Üzerine”
- Mehmet Saray, “Mahmut Kaşgari’den Gaspıralı İsmail Bey’e Türk Dünyasında”
- Metin Ceylan - Zekerya Batur, “Eğitim-Öğüt Kavramları ve Deyiş Biçimi Bağlamında Dîvânu Lugat-it-Türk”
- Mirfatih Zekiev, “Kaşgarlı Mahmud Bulgar Dili Hakkında”
- Muhammed Çitgez, “Kaşgarlı Mahmud’un İlk Türk Dünyası Haritasına Adbilimsel Bir Yaklaşım”
- Myrat Penjiýew, “Kaşgarly Mahmyt Türki Dilleriň Klassifikasiýasyny Esaslandyryjydyr”
- Nevzat Özkan, “Dîvânü Lugâti’t-Türk’e Göre Oğuz-Kıpçak Dil Bağlantıları”
- Novruzova Nurida Səməd Qızı, “Kaşqarlı Mahmudun “Dîvânu Lugat-İt-Türk” Mətnlərinin Sintaktik İncələmələri”
- Nurgül Tursun, “«Türkiy Tillar Diwani» Diki Bayanlardin Uyghurlarning Toy-Tökün Külturigha Da'ir Melumatlar”
- Nurmuhammet Hisamov, “Türk Şiirinin Gelişiminde Mahmud Kaşgarlı'nın “Divan”ındaki Şiir Örneklerinin Yeri”
- Salimahon Rustami, “Kaşgarlı Mahmud’un Divanında Balagat İlminin Kullanımı”
- Tatyana Tereşçenko, “Kaşgarlı Mahmut’un Türk Dili ve Kültürünün Gelişimi Üzerindeki Etkisi”
- Zekerya Batur, “Ana Dili Eğitiminde Kelimenin Önemi ve Çağdaş Bir Dil Öğreticisi Olarak Kaşgarlı Mahmud’un - Kelime Kazandırma Yöntemleri”
- Zeynep Korkmaz, “Dil – Kültür Bağlantısı Açısından Kâşgarlı Mahmut ve Dîvânu Lûgati’t-Türk”  Sunuş

  Kâşgarlı Mahmud

  Kâşgarlı Mahmud'un Türbesi

  Dîvânu Lugâti’t-Türk

  Söz Varlığından Kültür Dünyamıza

  Bulunuş Öyküsünden Yayımlanışına Dîvânu Lugâti’t-Türk

  Süreli Yayınlar Veri Tabanında Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugâti’t-Türk

  VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı'ndaki Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugâti’t-Türk'le İlgili Bildiriler

  Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugâti’t-Türk Kaynakçası

  Dîvânu Lugâti’t-Türk Sözlük Veri Tabanı