Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugâti't-Türk
Türk Dil Kurumu Süreli Yayın Veri Tabanında Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugâti't-Türk

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten

Kabataş, Orhan, Dîvânu Lûgati’t-Türk’ten Türkiye Türkçesine, 2001, C: I-II, S: 44, s. 147-161.
Sakaoğlu, Saim, Dîvânu Lügati’t-Türk ve Türk Halk Şiiri, 1991, s. 97-111.
Eraslan, Kemal, Divânü Lügâti’t-Türk’te Aruz Vezniyle Yazılmış Şiirler, 1991, s. 113-117.
Banguoğlu, [Hasan] Tahsin, Kâşgari’den Notlar I: Uygurlar ve Uygurca Üzerine, 1958, s. 87-113.
Banguoğlu, [Hasan] Tahsin, Kaşgari’den Notlar II: Oğuzlar ve Oğuzeli Üzerine, 1959, s. 1-26.
Banguoğlu, [Hasan] Tahsin, Kaşgari’den Notlar III: Oğuz Lehçesi Üzerine, 1960, s. 23-48.
Nurmuhammedov, N., Kaşgarlı Mahmud’un Divanında Uzun Ünlülerin Gösterilişi, 2003, C: II, s. 129-138.
Türkay, Kaya, Kaşgarlı’dan Günümüze Gelen Atasözleri, 1980 - 1981, s. 39-42.


Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi

Şen, Serkan. Anlam İyileşmesi ve Kötüleşmesine Divan u Lügati't Türk Merkezli Örnekler, Mart 2001, C: 2001/I, S: 591, s. 268-275.
İlaydın, Hikmet. “Divan”a İlgili Bazı Gözlemler ve Düşünceler [Dîvânu Lûgat-it-Türk], Ekim 1972, C: XXVII, S: 253, s. 96-103 [Dîvânu Lûgat-it-Türk Özel Sayısı]
Kurgan, Şükrü. Dîvânu Lûgat-it-Türk Üzerine, Ekim 1972, C: XXVII, S: 253, s. 60-80 [Dîvânu Lûgat-it-Türk Özel Sayısı]
Gökyay, Orhan Şaik. Dîvânu Lûgat-it-Türk ve Alp Er Tunga, Ekim 1972, C: XXVII, S: 253, s. 56-59 [Dîvânu Lûgat-it-Türk Özel Sayısı]
Kocagöz, Samim. Dîvânu Lûgat-it-Türk ve Hocam Kilisli Rifat Bilge, Temmuz 1972, C: XXVI, S: 250, s. 319-322
İnan, Abdülkadir. Dîvânu Lûgat-it-Türk'te Datif Hali, (Şiir) Kasım 1953, C: III, S: 26, s. 80-81
Gencan, Tahir Nejat. Dîvânu Lûgat-it-Türk'te Dil Kuralları, Ekim 1972, C: XXVII, S: 253, s. 27-52 [Dîvânu Lûgat-it-Türk Özel Sayısı]
Kelly, James M. Dîvânu Lûgat-it-Türk'ün Yeni Baskısı Üzerine, çeviren: Hasan Eren, Ekim 1972, C: XXVII, S: 253, s. 104-109 [Dîvânu Lûgat-it-Türk Özel Sayısı]
Sev, Gülsel. Dîvânu Lûgat'it Türk'te İkilemeler, Ekim 2004, C: LXXXVIII, S: 634, s. 497-510
Kabataş, Orhan. Dîvânu Lûgati't-Türk'ten Türkiye Türkçesine, Eylül 2002, C: 2002/II, S: 609, s. 642-657 [Özel Sayı: Dil Bayramının 70. Yılı]
TDK. Haberler: Dîvânu Lugâti't-Türk'ün 925. Yılı, Haziran 1999, C: 1999/I, S: 570, s. 567-568
Sezer, Engin. Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün İngilizce Çevirisi, (Kitaplar - Tenkit) Aralık 1982, C: XLV, S: 372, s. 377-378
Gencan, Tahir Nejat. Dîvânu Lügat-it-Türk, Temmuz 1972, C: XXVI, S: 250, s. 304-309
İleri, Canan. Dîvânu Lügat-it Türk'te Geçen Mevye-Sebze Adları ve Türklerin Bunlardan Yararlanma Biçimleri, Eylül 2007, C: XCIV, S: 669, s. 542-572 [Özel Sayı]
Bilge, Kilisli Rifat. Dîvânu Lügati’t-Türk ve Emirî Efendi, Ekim 1987, C: LVI, S: 430, s. 182-199
Çağatay, Saadet. Dîvânu Lügat’te “Bukuk”, Ekim 1972, C: XXVII, S: 253, s. 53-55 [Dîvânu Lûgat-it-Türk Özel Sayısı]
Ercilasun, Ahmet Bican. Kâşgarlı Mahmud’da “–Sâ-/-Sê-” Eki, Mayıs 1995, C: 1995/I, S: 521, s. 449-455 [Ahmet Midhat Efendi Özel Bölümü]
Dağlarca, Fazıl Hüsnü. Kâşgarlı Mahmut Anıtı, (Şiir) Ekim 1972, C: XXVII, S: 253, s. 1-2 [Dîvânu Lûgat-it-Türk Özel Sayısı]
Korkmaz, Zeynep. Kâşgarlı Mahmut ve Oğuz Türkçesi, Ekim 1972, C: XXVII, S: 253, s. 3-19 [Dîvânu Lûgat-it-Türk Özel Sayısı]
Caferoğlu, Ahmet. Kâşgarlı Mahmut'a Göre Akraba Adları, Ekim 1972, C: XXVII, S: 253, s. 22-26 [Dîvânu Lûgat-it-Türk Özel Sayısı]
Olgun, İbrahim. Kâşgarlı Mahmut'ta Türklük Bilinci, Ekim 1972, C: XXVII, S: 253, s. 81-86 [Dîvânu Lûgat-it-Türk Özel Sayısı]
Dilâçar, A. Kâşgarlı Mahmut'un Kişiliği, Ekim 1972, C: XXVII, S: 253, s. 20-26 [Dîvânu Lûgat-it-Türk Özel Sayısı]
Gencan, Tahir Nejat. Kâşgarlı Mahmut'un Öz Türkçeciliği, Haziran 1972, C: XXVI, S: 249, s. 192-195
Musabaev, G. G. Kâşgarlı Mahmut'un Yaşamı Üzerine Yeni Veriler, çeviren: Hasan Eren, Ekim 1972, C: XXVII, S: 253, s. 110-120 [Dîvânu Lûgat-it-Türk Özel Sayısı]
Özkırımlı, Atillâ. Kâşgarlı'ya Göre Türklerde Askerlik, Ekim 1972, C: XXVII, S: 253, s. 87-95 [Dîvânu Lûgat-it-Türk Özel Sayısı]
Doğan, Levent. Değerlendirmeler: Mahmut Kaşgarlı: Çağdaş Uygur Türkleri'nin Edebiyatı, (Kitaplar - Tenkit) Mart 1999, C: 1999/I, S: 567, s. 242-244
Korkmaz, Zeynep. Divanu Lûgat’it-Türk’ün Yazılışının 925. Yıl Dönümü Dolayısıyla: Oğuz Türkçesinin Tarihî Gelişme Süreçleri ve Divanu Lûgat-it Türk, Haziran 1999, C: 1999/I, S: 570, s. 459-470
Eren, Hasan. Sovetskaya Tyurkologiya Dergisinin Dîvânu Lûgat-it-Türk Özel Sayısı, Ekim 1972, C: XXVII, S: 253, s. 121-124 [Dîvânu Lûgat-it-Türk Özel Sayısı]
Balcı, Ayşe. Haberler: Türk Dil Kurumunda Geçen Ay (Dîvânu Lûgat-it Türk’ün Azerbaycan’da Yayımlanması), Temmuz 2007, C: XCIV, S: 667, s. 250-262 [Özel Sayı (Prof. Dr. Hasan Eren Anısına)]
Gabain, Annemarie Von . Yabancı Dergilerde Türkçe Kitaplar Hakkında [Besim Atalay: Dîvânu Lûgat-it-Türk], (Kitaplar - Tenkit) Haziran 1952, C: I, S: 9, s. 543-545  Sunuş

  Kâşgarlı Mahmud

  Kâşgarlı Mahmud'un Türbesi

  Dîvânu Lugâti’t-Türk

  Söz Varlığından Kültür Dünyamıza

  Bulunuş Öyküsünden Yayımlanışına Dîvânu Lugâti’t-Türk

  Süreli Yayınlar Veri Tabanında Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugâti’t-Türk

  VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı'ndaki Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugâti’t-Türk'le İlgili Bildiriler

  Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugâti’t-Türk Kaynakçası

  Dîvânu Lugâti’t-Türk Sözlük Veri Tabanı