Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugâti't-TürkContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Metin - Kurgu - Yapım : Şükrü Halûk Akalın
Çizimler : Sarakusta
Seslendirme : Şener Mete  Sunuş

  Kâşgarlı Mahmud

  Kâşgarlı Mahmud'un Türbesi

  Dîvânu Lugâti’t-Türk

  Söz Varlığından Kültür Dünyamıza

  Bulunuş Öyküsünden Yayımlanışına Dîvânu Lugâti’t-Türk

  Süreli Yayınlar Veri Tabanında Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugâti’t-Türk

  VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı'ndaki Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugâti’t-Türk'le İlgili Bildiriler

  Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugâti’t-Türk Kaynakçası

  Dîvânu Lugâti’t-Türk Sözlük Veri Tabanı