Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

|dilbilgisi    

bk. Gramer.

 BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü 1949
dilbilgisi   İng. grammar 

Bir dili bütün aynntılanyle inceleyip, kurallarını belirten bilim (bk. Gramer) .

 BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü 1972
dilbilgisi   İng. grammar 

1. Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyen bilim. 2. İlk ve orta dereceli okullarda öğrencilere anadilin ses, biçim ve cümle yapısı bakımından özelliklerini ve kendine özgü kurallarını öğretmek için okutulan ders.

 BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü 1974