Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

kişilik, -ği    

a. 1. Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet: “Birbirinden çok farklı kişiliklere sahip insanlar, zamanlarının büyük bölümünü bir arada geçirmek zorundaydılar.” -A. Ümit. 2. İnsanlara yakışacak durum ve davranış. 3. top. b. Bireyin toplumsal hayatı içinde edindiği alışkanlıkların ve davranışların bütünü. 4. sf. Herhangi bir kişi için, herhangi bir kişiye yetecek miktarda olan: “Dün akşamki içkili aşevi tenhaydı, kapıya yakın iki kişilik bir masaya oturdu.” -Y. Atılgan. 5. sf. Herhangi bir sayıda kişiden oluşan: “Biz, kadın, kız ve çocuk, on altı kişilik bir kafile olduk.” -A. Gündüz. 6. Yabanlık.

 Güncel Türkçe Sözlük 
kişilik   Fr. individualité 

 BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu 
kişilik    

Bayramlarda ya da konuk yanına çıkarken giyilen yeni giysi.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
kişilik    

Bayram, özel günler ya da konuk yanma çıkarken giyilen giysi.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
kişilik   İng. personality 

1. Bireyin, toplumsal çevresi içinde karşılaştığı ve edindiği izlenimlerle oluşturduğu davranış özelliği. 2. Bireyin ruhsal ve toplumsal tepkilerinin tümüne verilen ad. 3. Bir kimsenin kendine göre belirgin bir özelliği olması durumu.

 BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü 1974
kişilik   İng. personality 

1. Kişinin özünü kuran, kişiyi kişi yapan şey. 2. Bireyin tinsel ve ruhsal niteliklerinin, özelliklerinin toplamı.

 BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü 1975
kişilik    

şahsiyyet. ~ hakları: şahsiyyet hakları.

 BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü 1966
kişilik    

bk. hukukî kişilik

 BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004
kişilik   İng. personality 

Kişinin, işler durumdaki ruhsal, bedensel ve fizyolojik özelliklerinin kendine özgü olan az çok durağan bütünlüğü.

 BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü 1974
kişilik   İng. personality 

Bireyin toplumsal yaşamı içinde edindiği alışkanlıklarının ve davranışlarının tümü.

 BSTS / Toplumbilim Terimleri 1975
kişilik   İng. personality 

Bireyleri değişik kaynaklardan gelen, ayrıtsal yanlarıyla örnekçeler içinde kümeleyen kişisel özelliklerin bileşimi.

 BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü 1981
kişilik    

1. İnsaniyet, insanlık, iyilik. 2. Bir kimsenin başka birisine gönderdiği meyve, çerez gibi armağan

 Tarama Sözlüğü 1969
Kişilik   Osm. Şahsiyet 

 BSTS / Türe Terimleri