Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

sarılmak    

(nsz) 1. Sarma işi yapılmak: “Ellerine sarıldım, öpüyorum, sorularımı tekrarlıyorum.” -R. H. Karay. 2. (-e) Bir şeyin üzerine bir veya birkaç kez dolanmak: “Yeldirmelerine sarılmış yanık yüzlü bir küme köy kadını hep birden trene ellerini uzatıyor, bağırıyordu.” -H. S. Tanrıöver. 3. (-e) Kollarını dolamak, kucaklamak: “Sarıldığı gibi iki yanağından içtenlikle öpmüştü müdürü.” -A. Kulin. 4. Bütün gücü ile ele almak. 5. Hemen yapmaya koyulmak, girişmek: “Hemen kaleme sarıldım, benim güzel kardeşim, sana geçen bir ayda başımdan geçenleri yazacağım.” -M. Ş. Esendal. 6. mec. Büyük bir istekle kendini vermek, benimsemek: “İkinci sınıfa geçtikten sonra derslerine daha fazla sarılmıştır.” -F. R. Atay.

 Güncel Türkçe Sözlük 
sarılmak    

< ET sarılmak: sarılmak; kuşatılmak; el atmak. || sarulmak || piçağına sarılmak

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
sarılmak    

Sarmak, kuşatmak, muhasara etmek.

 Tarama Sözlüğü 1971