Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

çakmak, -ğı     

(I) a. 1. Taşa vurulup kıvılcım çıkarılan çelik parçası: “Nasıl oldu bilmem, eğilip yakarken çakaralmaz çakmak kıvılcım çıkardı.” -B. Felek. 2. Çelik, taş, cam, plastik vb. maddeden yapılmış gaz veya benzinle dolu tutuşturma aleti. 3. esk. Tabanca veya tüfeklerde bulunan tetik düzeni.

 Güncel Türkçe Sözlük 
çakmak, -ğı     

(II) a. tıp Kuruduğunda kalın kabuk bağlayan kabarcıklarla beliren ve genellikle yüzde çıkan bir deri hastalığı.

 Güncel Türkçe Sözlük 
çakmak, -ar     

(III) (-i, -e) 1. Vurarak sokup yerleştirmek: Çiviyi tahtaya çakmak. 2. Çivi ile tutturmak: “İsa'nın ruhu eğer bugün içinden çıkmış olduğu yere inerek bu sahneyi görseydi, kim bilir patriklerini hangi oduna çakardı.” -F. R. Atay. 3. Kazık çakıp hayvan bağlamak: Atı çayıra çakmak. 4. Bir şeyi başka bir şeye sürtmek, vurmak veya çarpmak. 5. (nsz) Parıldamak, ışık vermek: “Bütün gözler çakar şimşekler gibi parlıyordu.” -A. Ş. Hisar. 6. mec. Saplamak: “Bir tanesi altısına yeterken, ben altı kurşunu bir tanesine çakıverdim.” -A. Gündüz. 7. tkz. Sezinlemek, anlamak, farkına varmak: “Vallahi çaktı mı çakmadı mı anlayamadım. Parasını aldı, tüydü.” -S. F. Abasıyanık. 8. (nsz) argo İçki içmek. 9. (-den) argo Anlamak, bilmek: “Ay, bu kadın İngilizceden de çakıyor mu?” -N. Araz. 10. (-i) argo Vurmak. 11. (nsz) argo Sınavda başarısız olmak. 12. argo Kabul etmeyeceği bir şeyi kurnazlıkla kabul etmesini sağlamak: Kalp parayı birisine çakmak.

 Güncel Türkçe Sözlük 
çakmak    

Şimşek.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
çakmak    

Deri hastalığı, yara, çıban.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
çakmak    

Dokumada bir motif çeşiti.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
çakmak    

İskambil oyunlarında koz kırmak.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
çakmak    

Kötülük etmek.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
çakmak    

1. Tüfek, tabanca. 2. Çocukların kuş avlamak için yaptıkları yay.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
çakmak    

Gösterişli, alımlı.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
çakmak    

Silahla ateş etmek, vurmak

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
çakmak    

1. Çekmek, çıkarmak. 2. Geri almak

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
çakmak   İng. cigarette lighter 

Çevrime sokulduğunda kızarak bir direnç oluşturan, sigara yakıcı.

 BSTS / Otomobilcilik ve Motor Bilgisi Terimleri 1980
çakmak (I), (çahmak)    

1. İyice anlatmak, bildirmek, tanıtmak, ifşa etmek. 2. Kovlamak, gamzetmek, jurnal etmek

 Tarama Sözlüğü 1965
çakmak (II)    

Aksettirmek

 Tarama Sözlüğü 1965
çâkmak    

Çekmek

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
Çakmak   Köken: T. 

Cinsiyet: Erkek
1. Taşa vurulup kıvılcım çıkaran çelik parçası. 2. Tutuşturma aygıtı.

 Kişi Adları Sözlüğü 
Çakmak    

Antalya ili, Gazipaşa ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  
Çakmak    

Balıkesir ili, Altınova bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  
Çakmak    

Balıkesir ili, Korucu bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  
Çakmak    

Balıkesir ili, Tütüncü bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  
Çakmak    

Bursa ili, Harmancık ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  
Çakmak    

Çankırı ili, Çerkeş ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  
Çakmak    

Diyarbakır ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  
Çakmak    

Erzurum ili, Hınıs ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  
Çakmak    

Eskişehir ili, Günyüzü ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  
Çakmak    

Gaziantep ili, Sakçagöz bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  
Çakmak    

Konya ili, Çakmak bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  
Çakmak    

Kütahya ili, Çavdarhisar ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  
Çakmak    

Muğla ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  
Çakmak    

Ordu ili, Ünye ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  
Çakmak    

Sivas ili, Hafik ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  
Çakmak    

Şanlıurfa ili, Akziyaret bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  
Çakmak    

Şanlıurfa ili, Ovacık bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  
Çakmak    

Tokat ili, Reşadiye ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  
Çakmak    

Van ili, Muradiye ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  
Çakmak    

Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.