Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

acar    Ar. ¤acar 

sf. 1. Atılgan. 2. Güçlü ve becerikli, çevik, enerjik: “Bunlar yarının kadın hakları savunucuları, acar avukatları olacak soydandırlar.” -H. Taner. 3. hlk. Yeni.

 Güncel Türkçe Sözlük 
acar   Fr. Vigourex 

 BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu 
acar    

1. Yeni. 2. Taze.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
acar    

1. Kuvvetli, gürbüz, dinç, iriyarı. 2. Şişman, etli, semiz.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
acar    

1. Cesur, kabadayı, atılgan, gözüpek, yiğit. 2. Çalışkan, becerikli, hamarat. 3. Çevik, enerjik, tezcanlı. 4. Açıkgöz, zeki. 5. Çapkın. 6. İyi, güzel.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
acar    

1. bk. acır-1. 2. Bir çeşit zehirli ot.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
acar    

1. Keskin, sert: Bu yıl sirkemiz çok acar oldu. 2. Acımsı: Aldığım peynir acar çıktı.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
acar    

Şiddetli: İki acar tokat attım.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
acar    

Öfke, telâş: Babam acarla bir bağırdı.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
acar    

Damlar toprakla örtülmeden önce tavan direklerinin üzerine konulan ve toprağın aşağı dökülmemesini sağlıyan mısır sapı, geven gibi şeyler.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
acar    

Peki.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
acar    

Buruşuk kabuklu, üzeri ince çizgili, boz renkli bir çeşit uzun hıyar.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
acar    

Gürbüz, güçlü, sağlam, dinç: Ahmet acar bir delikanlıdır.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
acar    

Yeni, kullanılmamış

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
Acar    

öz. a. Güneybatı Kafkasya'nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk, Acara.

 Güncel Türkçe Sözlük 
Acar   Köken: T. 

Cinsiyet: Erkek
1. Kuvvetli, güçlü, dinç. 2. Çevik, atılgan, kabına sığmaz. 3. Gözü pek, yiğit, cesur, kabadayı, yılmaz, 4. Hoş, sevimli yüzlü (kimse). 5. Yeni. 6. Taze. 7. Şişman, etli, semiz. 8. Çalışkan, becerikli. 9. Açıkgöz, zeki. 10. Çapkın. 11. Bir çeşit zehirli ot.
Cinsiyet: Kız
1. Kuvvetli, güçlü, dinç. 2. Çevik, atılgan, kabına sığmaz. 3. Gözü pek, yiğit, cesur, kabadayı, yılmaz, 4. Hoş, sevimli yüzlü (kimse). 5. Yeni. 6. Taze. 7. Şişman, etli, semiz. 8. Çalışkan, becerikli. 9. Açıkgöz, zeki. 10. Çapkın. 11. Bir çeşit zehirli ot.

 Kişi Adları Sözlüğü 
Acar    

Batman ili, Sason ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  
Acar    

Gaziantep ili, Oğuzeli ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  
Acar    

Kilis ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  
Acar    

Mardin ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.