Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

aytaç    

Bacağı eğri olan insan ya da hayvan.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
aytaç   Osm. hatip 

Bir topluluk karşısında güzel konuşarak bir düşünceyi anlatmada, bir duyguyu aşılamada usta olan kimse, bk. aytam, söylev.

 BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü 1974
Aytaç   Köken: T.+Ar. 

Cinsiyet: Erkek
Ay gibi parlak taç takmış olan.
Cinsiyet: Kız
Ay gibi parlak taç takmış olan.

 Kişi Adları Sözlüğü