Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

bölükbaşı    

a. (bölü'kbaşı) tar. Yeniçeri ordusunda üst rütbeli bir görevli: “Damat, Baltacılar Kethüdası ile bölükbaşılara hilatler giydirmiştir.” -S. Birsel.

 Güncel Türkçe Sözlük 
bölükbaşı    

1. Düğünlerde erkek evine başkanlık yapan. 2. Sürüyü çeken çoban.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
bölükbaşı    

Yeniçeri ocağı ağabölükleri komutanlarına verilen ad.

 BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü 1974
Bölükbaşı   Köken: T. 

Cinsiyet: Erkek
Askerlikte takımlardan oluşan, üçü veya dördü bir tabur oluşturan ve öbür birliklerin temeli sayılan birliğin başı.

 Kişi Adları Sözlüğü 
Bölükbaşı    

Ağrı ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  
Bölükbaşı    

Şanlıurfa ili, Gölcük bucağına bağlı bir yerleşim birimi.