Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

elçi    

a. 1. Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir. 2. Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse. 3. din b. Peygamber.

 Güncel Türkçe Sözlük 
elçi    

1. Kız istemeye gönderilen kimse, görücü, dünür. 2. İki kişi arasında söz getirip götüren, bunu iş ve huy edinen (kimse).

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
elçi    

Kız istemeye giden kimse veya heyet

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
elçi    

< ET elçi: elçi; dünürcü || elçe || elçi

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
elçi    

Dünür // elçi taşi: elçi taşı, elçi makamı

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
elçi, (elçü)    

1. Elçi. 2. Peygamber.

 Tarama Sözlüğü 1967
Elçi   Köken: T. 

Cinsiyet: Erkek
1. Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse. 2. Bir uzlaşma sağlamak için birinin yanına gönderilen kimse. 3. Peygamber.

 Kişi Adları Sözlüğü 
Elçi    

Yozgat ili, Çayıralan ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  

Haber Belgeliği

Duyuru Belgeliği