Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

hikmet    Ar. §ikmet 

a. 1. Bilgelik. 2. Tanrı'nın insanlarca anlaşılamayan amacı. 3. Gizli sebep: “Ben artık korkmuyorum her şeyde bir hikmet var / Gecenin sonu seher, kışın sonunda bahar” -Z. O. Saba. 4. esk. Öğüt verici söz: “Biz bize benzeriz sözü ile millî hikmetlerimizin en doğrusunu söylemişiz.” -F. R. Atay. 5. esk. Fizik. 6. esk. Felsefe.

 Güncel Türkçe Sözlük 
hikmet    

Sebep, batındaki sır

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
hikmet    

XII. yüzyılda Türkistan'da büyük bir tarikat kuran Ahmet Yesevi'nin şiirlerine ve bunlara benzeyen halk şiirlerine verilen ad.

 BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü 1974
Hikmet   Köken: Ar. 

Cinsiyet: Erkek
1. Bilgelik. 2. Neden, gizli neden. 3. Allah’ın insanlarca anlaşılamayan amacı. 4. Özlü söz, vecize.
Cinsiyet: Kız
1. Bilgelik. 2. Neden, gizli neden. 3. Allah'ın insanlarca anlaşılamayan amacı. 4. Özlü söz, vecize.

 Kişi Adları Sözlüğü