Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

kazım    

a. Kazma işi: “Nasıl olsa mezarların kazımı esnasında taş sandukalar sökülmüş, olan olmuştu.” -E. Şafak.

 Güncel Türkçe Sözlük 
kazım   Fr. Raclage 

 BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu 
Kâzım   Köken: Ar. 

Söyleyiş: (kâ:zım) Cinsiyet: Erkek
Öfkesini, hırsını yenebilen kimse.

 Kişi Adları Sözlüğü