Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

konuk, -ğu    

a. 1. Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse, misafir, mihman: “Şatoda yaşayanlarla konuklar, buralarda, topluca yıkanırlarmış.” -S. Birsel. 2. hay. b. Konakçının üzerindeki asalak.

 Güncel Türkçe Sözlük 
konuk    

1. Konuk. 2. Durak, konaklayacak yer.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
konuk    

Bir çeşit göz hastalığı : Gözüme konuk geldiğinden beri hiçbir iş yapamıyorum.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
konuk   Osm. misafir 

Konakçıya göre asalak.

 BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü 1970
konuk   İng. guest 

 BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu 
konuk    

bk. koñak

 Tarama Sözlüğü 1969
konuk, (konuğ)    

Misafir

 Tarama Sözlüğü 1969
Konuk   Köken: T. 

Cinsiyet: Erkek
Misafir.

 Kişi Adları Sözlüğü 
Konuk    

Hatay ili, Reyhanlı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  
Konuk    

Mardin ili, Kocatepe bucağına bağlı bir yerleşim birimi.