Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

lale    Far. l¥le 

a. (la:le, l ince okunur) 1. bit. b. Zambakgillerden, yaprakları uzun ve sivri, çiçekleri kadeh biçiminde, türlü renkte bir süs bitkisi (Tulipa gesneriana). 2. Meyve koparmak için ucuna üçlü veya dörtlü bir çatal geçirilmiş sırık. 3. tar. Ağır hapis mahkûmlarının boynuna geçirilen demir halka.

 Güncel Türkçe Sözlük 
lale    

1. Kırmızı gül. 2. Gelincik çiçeği.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
lale    

< Far. lâla: lala

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
lale    

( < Far. lâle) Lale

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
lale    

( < Far. lâla) Lale// lale vezir: padişah maiyeti

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
lâle    

Lale

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
lâle    

< Far. lâle: lale; gelincik

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
lâle    

Veziriazam

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
lâle   Fr. tulipe 

(botanik)

 BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963
lâle    

Eskiden, ağır tutukluların boyunlarına geçirilen demir halka.

 BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü 1974
Lale    

İçel ili, Anamur ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  
Lale    

Karaman ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  
Lâle   Köken: Far. 

Söyleyiş: (lâ:le) Cinsiyet: Kız
Çiçekleri kadeh biçiminde olan, türlü renklerde süs bitkisi.

 Kişi Adları Sözlüğü