Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

yazar    

a. 1. Bilim, edebiyat, sanat alanlarında kitap yazan veya kitap hazırlayan, bir eseri ortaya koyan ve eserin sahibi olan kimse, kalem erbabı, müellif. 2. Özellikle gazete ve dergilerde herhangi bir konuda yazı yazan kimse, kalem erbabı, muharrir. 3. sf. Yazma özelliği olan.

 Güncel Türkçe Sözlük 
yazar    

Etiket.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
yazar   İng. author 

Bir kitabın yazılmasından ya da derlenmesinden sorumlu olan özel ya da tüzel kişi.

 BSTS / Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü 1974
yazar   İng. 1. author (of cinema), writer (of cinema), 2. author (of television), writer (of television) 

Sinema 1. Sinemanın herhangi bir dalında (oyunluk, eleştiri, tarih, vb.) yazarlık yapan kimse; sinema yazarı. TV. 2. Televizyonun herhangi bir dalında (oyunluk, eleştiri, tarih, vb.) yazarlık yapan kimse; televizyon yazarı.

 BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü 1981
yazar   Osm. Muharrir, Edip 

Sanat değeri olan kitap yazmış veya kaleminin kudretiyle tanınmış bulunan kimse, kalem sahibi.

 BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü 1948
yazar   İng. author, writer 

Gazete ve dergilere yazılar yazan ya da ortaya bir kitap koyan kimse.

 BSTS / Yapıt Hakları Terimleri Sözlüğü 1971
Yazar   Köken: T. 

Cinsiyet: Erkek
Yazın, bilim veya sanat alanında yapıt veren kimse.

 Kişi Adları Sözlüğü 

Haber Belgeliği

Duyuru Belgeliği