Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

elif    Ar. elif 

a. Arap alfabesinin ilk harfinin adı.

 Güncel Türkçe Sözlük 
elif    

Arap ve Osmanlı abecesinin ilk harfi (Yukarıdan aşağıya çekilmiş bir düz çizgi biçiminde yazılırdı ( I ). Divan yazınında düzlük (...)eğretileme olarak diklik ve incelik anlatırdı: / Muhibbi'nin elif kaddin dal eyler / Ağlatuben göz yaşını sel eyler, bk. dal.

 BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü 1974
Elif   Köken: Ar. 

Cinsiyet: Kız
1. Arap alfabesinin ilk harfi. 2. İnce uzun boylu kız. 3. Alışmış, alışkın.

 Kişi Adları Sözlüğü 
Elif    

Gaziantep ili, Araban ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.