Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

araba    

a. 1. Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı: “Sarhoşların araba sürmeleri sakıncalıdır.” -E. Şafak. 2. sf. Bu taşıtın aldığı miktarda olan: İki araba saman. Bir araba kömür.

 Güncel Türkçe Sözlük 
araba    

Kağnı.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
araba    

Araba, bk. arabe

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
araba   İng. wagon 

Sirkin barınma ve çeşitli çalışma yerleri olarak kullanılan araba. Arabalar bir yerden başka bir yere gitmede de kolaylık sapar.

 BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü 1983