Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

sere    

a. hlk. Açık duran başparmağın ucundan işaret parmağının ucuna kadar olan uzaklık, sele.

 Güncel Türkçe Sözlük 
sere    

Başparmakla işaret parmağı arasındaki uzaklık (ölçü için).

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
sere   Fr. Tirade 

Bir eserde ve özellikle bir sahne eserinde uzunca süren ve hep bir fikir etrafında dönen kesiksiz deyi parçası.

 BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü 1948
sere (I), (sele)    

Açık ve gergin olan baş parmak ile şahadet parmağı uçlarının arasındaki uzaklık, sele, süngüç.

 Tarama Sözlüğü 1971
sere (II)    

Sersem, budala, ahmak.

 Tarama Sözlüğü 1971