Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

içgörü    

a. (i'çgörü) Kendi duygularını, kendi kendini anlayabilme yeteneği.

 Güncel Türkçe Sözlük 
içgörü   İng. insight 

Belirli bir nesne ya da durumun önem, anlam ve biçiminin ya da kullanılışının anlaşılır duruma gelmesi.

 BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü 1974
içgörü   İng. insight 

Bir görüşmede görüşmecinin bilinçsiz ve örtük anlatımları kavrama ve bunları bilinç düzeyine çıkarma yeteneği.

 BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü 1981