Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

parametre    Fr. paramètre 

a. (parame'tre) mat. Değişken.

 Güncel Türkçe Sözlük 
parametre   İng. parameter 

 BSTS / Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü 
parametre   İng. parameter 

Özel bir durum için tanımlanmış değişebilir bir nicelik, basınç gibi.

 BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007
parametre   İng. parameter 

Bir etki ya da ilişki göstermek için kullanılan değişken.

 BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü 2000
parametre   Osm. muâdil, mütehavvili mutavassıt 

(matematik)

 BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963
parametre   İng. parameter 

Ana kitle hakkında ortalama, varyans gibi tahminî yapılan karakteristik değerler.

 BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü