Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

anayasal monarşi   İng.constitional monarchy Alm.Konstitutionelle Monarchie Fr.monarchie constitutionnele 

 Uluslararası İlişkiler Terimleri Kılavuzu 

Haber Belgeliği

Duyuru Belgeliği