Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

kındıra    

a. hlk. Sulak yerlerde yetişen, ince uzun yapraklarının kenarları keskin, koyu renkli bir tür çayır otu.

 Güncel Türkçe Sözlük 
kındıra    

1. Sulu yerlerde biten ince uzun yapraklarının kenarları keskin, ucu diken gibi, koyu renkli bir çeşit çayır otu. 2. Bir çeşit kamış. 3. Hasırotu. 4. Zurna yapmaya yarayan bir çeşit kamış. 5. Sazdan yapılan sapan. 6. Kabuğu soyulup içi yenen bir çeşit yaban otu. 7. Eğrelti otu. 8. Ayrık otu gibi kökü derinlerde olmayan bir ot. 9. Sulu yerlerde yetişen, keskin kokulu gövdesi bölmeli ve delikli, kurusundan düdük yapılan bir ot. 10. Sazlı yer, sazlık : Bu kındıra çok batakdır. 11.Tarla sınırlarını belirtmek için dikilen uzun yeşil dikenli bir çalı.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
kındıra    

1. Bir çeşit saz bitkisi. 2. Sulu yerlerde biten ince, uzun, sert yapraklı bir çeşit çayır.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
kındıra    Lat. İmperata cylindrica 

Buğdaygiller familyasından çok yıllık dar yapraklı yabancı ot.

 BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü 
kındıra, (kandıra)    

Saz nevinden bir ot, hasır otu

 Tarama Sözlüğü 1969
Kındıra    

Bolu ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

  
Kındıra    

Bolu ili, Yeniçağa ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.