Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

Millî Edebiyat    

Yazımızın, yabancı etkisinden sıyrılarak ulusal yöne dönüşmesi. Bu istekler öteden beri sürüp gelmekteydi. 11 nisan 1911'de Selanik'te yayıma başlayan Genç Kalemler dergisi dilde ve yazında Türk'e dönüş denemeleri yaparken, Ziya Gökalp'ın uyandırdığı Türkçülük akımı bu girişimi güçlendirdi. İstanbul'da çıkan Türk-Yurdu ve Yeni Mecmua adlı dergilerde sürdürülen bu akım gelişti. Millî edebiyatın (ulusal yazınımızın) temelleri atıldı. Dilde, konuda, düşün ve duyguda ulusallaşmak amacını güden şu ilkeleri öne sürmüşlerdi: a) Arap ve Fars dillerinin etkisinden sıyrılarak konuşma dili temeline dayanan bir Türkçe ile yazmak. b) Konular, gerçek Türk yaşamından seçilecek, Türk ruhunu yansıtacak. c) Düşünde, duyguda halka dönük bir yol izlenecek, ç) Koşuklar, Tür'k ölçüsü hece ile yazılacak. Millî edebiyatın öncüleri Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Aka gündüz; bilimsel kuramcısı da Ziya Gökalp'tı. Çağın birçok gençleriyle Fecr-i Aticilerin pek çoğu da bu akıma katılmışlardır.

 BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü 1974

Haber Belgeliği

Duyuru Belgeliği