Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

özet    

a. 1. Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa ve özlü biçimde veren yazı veya söz, hülasa, fezleke, ekspoze: Romanın özeti. 2. sin. ve TV Filmin konusunu en kısa biçimde anlatan, bir senaryo çalışmasının ilk basamağı olan metin.

 Güncel Türkçe Sözlük 
özet   İng. summary 

Bir yazının içeriğini ya da iletisini kısaltılmış bir biçimde veren, bununla birlikte kimileyin 2.000 sözcük boyuna varan bir örü. bk. soyut.

 BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü 1981
özet   İng. summary 

 BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu 
özet    

bk. özet

 BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu 
özet   İng. summary 

Bir metnin, bir sözün, üzerinde durulan bir konunun en önemli bölümlerinin sözlü ya da yazılı olarak kısaca anlatılan özü.

 BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü 1974
özet   İng. outline, synopsis 

Bir oyunun konusunu kısaca anlatan, bu konu üzerinde aydınlatıcı noktaları gösteren kısa bilgi.

 BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü 1983
özet   İng. summary 

Herhangi bir kitap, makale ya da raporun, temel öğeleri değişmeyecek biçimde kısaltılması.

 BSTS / Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü 1974
özet   İng. synopsis, outline, summary 

Sinema 1. Bir oyunluk çalışmasının ilk aşamasını oluşturan, filmin konusunu en kısa yoldan beş altı sayfa içinde anlatan, filmin konusu üzerinde ilgilileri aydınlatan metin. 2. Tamamlanmış bir filmin, çeşitli amaçlarla hazırlanmış kısa öyküsü.

 BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü 1981
özet   İng. outline, synopsis 

1. Bir oyunun yazılmadan önce konusunu gösteren kısa bilgi. 2. Bir oyunun konusunu en kısa yoldan anlatan, oyunun konusu üzerinde ilgilileri aydınlatan yazılı bilgi.

 BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü 1966
özet   Osm. hulâsa 

Bir konunun ayrıntısız ve kısaca anlatılışı.

 BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü 1974