Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

soy kütüğü    

a. Soy ağacı: “Önce soyu sopu düşünüyorum, adamların soy kütüklerini artık bilmem hangi tarihe kadar çıkarıyorum.” -S. İleri.

 Güncel Türkçe Sözlük 
soy kütüğü   İng. pedigree 

1. Dünyaca tanınmış ve/veya Türkiye'de mahalli olarak geliştirilmiş ırkların özelliklerini gösteren, ırk özelliklerinin ve verim düzeylerinin iyileştirilmesi amacıyla, teknik açıdan genetik özelliklerini belirlenerek ırkıyla ilgili üretim ve seleksiyon etkinliklerini yönlendirmek ve bu sayede ekonomik değerlendirmeyi yapabilmek için oluşturulan bir sistem. 2. Genetik bir hastalığın incelenmesi ve değerlendirilmesinde yararlı olan, uluslararası kabul edilen standart sembolleri kullanarak aile bireylerinin hastalık göstermesi, hastalık nedeniyle ölümleri, düşükler, evlilikleri, akrabalarında hastalığın tekrar durumları gibi bilgileri içeren şematik gösterimi, pedigri.

 BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü 

Haber Belgeliği

Duyuru Belgeliği