Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

bölüm    

a. 1. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım: “Gelgelelim, hayatın bu masalsı bölümü çok kısa sürüyor.” -A. Ağaoğlu. 2. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. 3. mec. Çağ, devir: “O gün edebiyat tarihinde hecenin beş şairi diye bir bölüm açanların üçü orada tanıştılar.” -Y. Z. Ortaç. 4. biy. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. 5. eğt. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. 6. mat. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.

 Güncel Türkçe Sözlük 
bölüm   Fr. Division 

 BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu 
bölüm    

Fıçı.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
bölüm   İng. division 

Filumların bir araya gelmesiyle teşekkül eden, canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir terim. Divizyo.

 BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998
bölüm   İng. chapter 

 BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu 
bölüm   İng. partition 

 BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu 
bölüm   İng. quotient 

 BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu 
bölüm   İng. section 

 BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu 
bölüm    

bk. bölme

 BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu 
bölüm   İng. department, section 

1. Bir okul ya da üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan alt-birimlerinden her biri. 2. Bir üniversite ya da yüksek okulu oluşturan başlıca yönetim birimlerinden her birine verilen ad.

 BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü 1974
bölüm   İng. act 

Bir tiyatro yapıtında olay dizisinin ana kesimlerini oluşturan ve kendi içinde bütünlüğü olan bölüm.

 BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü 1983
bölüm    

1) taksîm (bk. bölme, bölüşme, bölüştürme).2) kısım.

 BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü 1966
bölüm   İng. class 

Gözlemlerin bölümlendirildiği öbeklerin her biri.

 BSTS / İstatistik Terimleri Sözlüğü 1983
bölüm    

Yazmaların kendi içinde bölünebildiği büyük ayırımlardan her biri.

 BSTS / Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü 1974
bölüm   İng. quotient 

Bir çokluğun bir ötekine bölünmesiyle oluşan çokluk.

 BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü 1983
bölüm   İng. quotient 

Bölme algoritmasındaki q sayısının adı.

 BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü 2000
bölüm   İng. department 

1. Bir kuruluşun çalışma dallarından birisi. 2. Kendisine ilişkin özellikleri kapsayan işleri yetenek ve yetkileri çevresi içinde düzenleyen ve yapan organ. 3. Genel kuruluşun belirli bir işiyle uğraşan kolu.

 BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terim 1972
bölüm   Osm. haric-i kısmet 

(matematik)

 BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963
bölüm   İng. part 

Sinema Bir filmde birkaç ayrımdan oluşan, konunun ana parçalarından birini ortaya koyan bölük.

 BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü 1981
bölüm    Lat. divisio 

Canlı organizmaların sistematik sınıflandırılmasında şubelerin bir araya gelmesinden oluşan grup, divizyo.

 BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü 
bölüm   İng. act 

Bir oyunda konunun ana parçalarından her biri bk. perde.

 BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü 1966
bölüm   Osm. sınıf 

Çiftekercilerin özenci, kazanççı ve bağımsız olarak ayrıldıkları bölümler.

 BSTS / Çiftteker Terimleri Sözlüğü 1970
bölüm   İng. epoch 

Çağkatman birimlerinden olan bir dizinin oluş süresi.

 BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü 1971
bölüm   Osm. bap 

1. Bir betikte, uygun görülen düzen gereğince, başlık ya da sayılarla birbirinden ayrılan parçaların her biri. 2. Tiyatro oyunlarında konunun ana parçalarından her biri, perde.

 BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü 1974
bölüm   İng. division 

(karşılık: divizyo), (Lat. divisio) Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir terim olup filumların bir araya gelmesiyle meydana gelir.

 BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü 1963
Bölüm   Fr. Section 

 BSTS / Teknik Terimler - Elektroteknik 1949