Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

değişleme   Fr. Hypallage 

(Söz sanatı terimi) Anlama zarar gelmiyecek surette, bir şeyi, bir hali cümlede gerektiği kelimeden başka bir kelime veya kelimelerle anlatma. Trenle giderken telgraf direkleri o kadar süratle geçiyordu ki... cümlesinde değişleme var, çünkü hakikatte geçen direkler değil, trendir.

 BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü 1948