Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

ancak    

zf. (a'ncak) 1. “Yalnızca” anlamında, sınırlama bildiren bir söz: “Hasan, bu sefer kendisine ancak seyyar tuluatçıların arasında bir yer bulabildi.” -O. C. Kaygılı. 2. “Olsa olsa, en çok, daha çok, güçlükle” anlamlarında, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösteren bir söz. 3. En erken: “Sinema ancak saat yarımda bitmişti.” -P. Safa. 4. bağ. “Lakin, ama, yalnız” sözleri gibi bir düşünceye karşıt ikinci bir düşünceyi anlatan bir söz: “Bu büyüklük değil ancak mertçe bir davranıştır.” -N. Araz.

 Güncel Türkçe Sözlük 
ancak    

Biraz önce, demin, henüz.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
ancak    

1. bk. anca (II)-1. 2. Tereddütle sorulan bir soruya karşı “evet” anlamında söylenen söz.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
ancak    

bk. anca.

 Tarama Sözlüğü 1963