Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

belirsizlik zamiri    

a. db. Adın yerini belirsiz, kabataslak tutan zamir, belgisiz zamir: bazısı, birkaçı, birçoğu, azı, herkes, biri vb.

 Güncel Türkçe Sözlük 
belirsizlik zamiri   İng. indefinite pronoun 

Kişileri veya nesneleri belirsiz olarak temsil eden zamir: bazısı, bazıları, başkası, biri, biriniz, birkaçı, birçoğumuz, hepsi, herkes, hepimiz, hiçbiri, hiçbiriniz, kimse, kimisi, insan, adam vb. Daha kimse odununu alamamış, bir çare bulamamıştı (R. H. Karay, Memleket Hikâyeleri, s. 86). hiçbirisi bu işte beni dinlemiyorlardı (a. H. Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, s. 92). Bir başkası Mübarek’in böyle yer değiştirmelerinin, misafirliğe gitmelerinin sık sık vakî olup olmadığını sordu (g. e. s. 160). Hepsi ona büyülenmiş gibi bağlı ve hepsi de bu yüzden azçok biçare idiler (g. e. s. 163). Bugüne kadar bana kimse gelmedi. İnsan bir hatır sorar. vb.

 BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü 2003
belirsizlik zamiri    

Azerbaycan Türkçesi: Ğeyri-müäyyän äväzlik; Türkmen Türkçesi: näämäälim çalışma;Gag.: bellisiz aderlik; Özbek Türkçesi: *tahminiylik όlmόşi; Uygur Türkçesi: bälgüsizlik almişi ~eniqsizliq almişi; Tatar Türkçesi: bilgesezlek almaşlığı;. Başkurt Türkçesi: bildähezlek almaşı; Kmk:belgisiz orunça; Krç.-Malk.: belgisiz almaş; Nogay Türkçesi: belgîsîz awıs; Kazak Türkçesi: *belgisizdik esimdigi ~ *mölşer üstewi; Kırgız Türkçesi: çamalama at atooç; Alt:: t'artıt'ok soluma; Hakas Türkçesi: île nimes orındı; Tuva Türkçesi: to'dargay eves at ornu; Rusça: neopredelyonnoye mestoimeniye

 BSTS / Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu 1997