Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

blok    Fr. bloc 

a. (l ince okunur) 1. Kocaman ve ağır kitle. 2. sf. Birden çok bölümü bir araya getirilmiş olan, bir bütün oluşturan: Blok ders. 3. Politik çıkarları sebebiyle birlik kuran devletler topluluğu: Batı Bloku. Doğu Bloku. 4. İçine resim veya yazı kâğıtları konulan karton kap. 5. mim. Yapı adası: “Yıkıntıların ortasında blok hâlinde yükselen yeni apartmanlara uzun uzun baktı.” -H. Taner. 6. sp. Voleybolda, file üstünde karşı oyuncunun topu sert vururken önünde iki veya üç kişinin elleri ile oluşturdukları perde.

 Güncel Türkçe Sözlük 
blok   İng.block Alm.block Fr.bloc 

 Uluslararası İlişkiler Terimleri Kılavuzu 
blok   İng. block 

Işık ve elektron mikroskobunda incelemek üzere yumuşak biyolojik dokuların ince kesitlerinin alınabilmesi için tespit, suyunu alma vb. gibi çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra parafin, epon, araldit vb. gibi maddeler içinde hazırlanan kalıpları.

 BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998
blok    

bk. öbek

 BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu 
blok   İng. block 

Küçük çocukların yapım, yaratma ve imgeleme güçlerini geliştirmeye yardımcı olmak üzere daha çok ana okullarında kullanılan ve genellikle tahtadan yapılan bir oyun aracı.

 BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü 1974
blok   İng. block 

Deneysel tasarımda amacı, konu dışı tesadüfi nedenlerden meydana gelen değişkenliği saf dışı bırakmak ve gerekirse yok etmek, böylece hatayı azaltmak olan, deneysel birimleri bir örnek bir grupta toplama işlemi.

 BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü