Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

enerji    Fr. énergie 

a. 1. fiz. Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke: Isıl enerji. Elektrik enerjisi. Mekanik enerji. 2. Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç. 3. mec. Manevi güç: “Size yaşamak enerjisini verecek kitaplar tavsiye ederim.” -P. Safa.

 Güncel Türkçe Sözlük 
enerji   İng. energy 

Canlı organizmalarda katabolizma sırasında meydana gelen iş görme kapasitesi.

 BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998
enerji   İng. energy 

 BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu 
enerji    

bk. erke

 BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü 1975
enerji   İng. energy 

Bir cismin, konumu, hareketi, taşıdığı elektrik yükü, içinde bulunduğu ortamdan daha yüksek sıcaklığa sahip olması sebebiyle iş yapabilme yeteneği. Durum enerjisi (potansiyel enerji), hareket enerjisi (kinetik enerji), elektrik enerjisi, ışık, ısı, kimyasal eneji ve nükleer enerji, başlıca türleridir. SI sisteminde enerji birimi Joule (J)' dür.

 BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007
enerji   Osm. kudret 

(botanik, fizik, kimya)

 BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963
enerji   İng. energy 

Maddede var olan ve ısı ışık biçiminde ortaya çıkan güç.

 BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü 
enerji   İng. energy 

Genellikle kalori veya jul olarak ifade edilen, sistemin faaliyet veya iş yapma yeteneği.

 BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü 
enerji   İng. energy 

(Lat. energia) Canlı organizmada katabolizma sırasında meydana gelen iş görme kapasitesi.

 BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü 1963