Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

gece    

a. 1. Genellikle saat 22'den itibaren gün ağarıncaya kadar geçen süre, tün, şeb: “Kel Hasan kumpanyası o gece bir komedi dram oynuyordu.” -O. C. Kaygılı. 2. Bu süre içindeki karanlık. 3. Eğlence, anma vb. amaçlarla geceleyin düzenlenen toplantı: “Bütün çalgıları, dansları, şarkıları ve bütün külfetleriyle o geceler geldi çattı.” -Y. K. Karaosmanoğlu. 4. zf. Geceleyin: “Yalnız gece oynatılan kuklalar da vardır.” -M. And.

 Güncel Türkçe Sözlük 
gece    

Taraf, yön: Suyun öteki gecesi

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
gece    

Gece (bk. gice)

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
gece   İng. night-time 

Nisan ayı başından eylülün otuzuna dek saat 21 den sabahın dördüne ve Ekimin birinden Mart'ın 31'ine dek saat 21 den sabahın altısına dek uzayan zaman süresi.

 BSTS / Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri  1972
gece   İng. night 

Gün kararmasından gün ağarmasına dek geçen zaman aralığı.

 BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü 1969
gece   Osm. şeb 

(coğrafya)

 BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963
gece   İng. night 

Sinema Bir çekimin gece çevrildiği ya da gece görünçlüğü olduğunu çevirim senaryosu ve çekim tahtasında belirten terim.

 BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü 1981