Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

merasim    Ar. mer¥sim 

a. (mera:sim) 1. Tören: “Hemen o akşam nişan merasimini yapmaya karar verdik.” -N. Hikmet. 2. mec. Resmî işlerde yol yöntem, yol yordam.

 Güncel Türkçe Sözlük 
merâsim    

tören.

 BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü 1966