Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

paleontoloji    Fr. paléontologie 

a. (l ince okunur) Taşıl bilimi.

 Güncel Türkçe Sözlük 
paleontoloji    

bk. fosil bilimi

 BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998
paleontoloji   Osm. mebhas-ı mlistehasât 

(eskivarlıkbilim) (jeoloji)

 BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963
paleontoloji   İng. Paleontology 

Fosil bilimi.

 BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü