Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

puan    Fr. point 

a. sp. 1. Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim. 2. Genellikle test biçimindeki sınavlarda cevaplandırılacak soruların sayı olarak değeri veya cevaplayanın başarı değeri. 3. Kumaşlardaki benek, nokta.

 Güncel Türkçe Sözlük 
puan   İng. score 

1. Bir testten, genellikle doğru olarak yanıtlanan madde sayısına göre elde edilen sonuca sayıyla biçilen değer. 2-Üzerinde matematiksel bir işlem yapılmamış olan puan; ham puan.

 BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü 1974