Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

sınıf    Ar. ¹inf 

a. 1. Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: Birinci sınıf öğrencileri. 2. Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler. 3. Derslik. 4. Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: “Üçüncü sınıf bir gazeteciydi.” -N. Cumalı. 5. biy. Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar. 6. man. Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği. 7. top. b. Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: “Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi.” -R. N. Güntekin.

 Güncel Türkçe Sözlük 
sınıf    

Sıra : Sınıf yok mu?

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
sınıf   İng. classe 

1. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir taksonomik terim olup takımların bir araya gelmesiyle oluşur. Örnek: Pisces (Balıklar). 2. Bazı böcek sosyetelerinde görülen şekil farklılıkları olup belli bir görevi yapan birey toplulukları. İşçi, eş, kraliçe gibi. Klâsis.

 BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998
sınıf   İng. class 

 BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu 
sınıf   İng. class 

1. Belli bir yerde toplanarak bir ya da birkaç öğretmenin gözetim ve yönetimi altında ders gören öğrenci kümesi. 2. Bir eğitim kurumuna aynı zamanda yazılan ve bu eğitim kurumunu aynı zamanda bitirmeleri beklenen öğrenci kümesi. 3. bk. derslik. 4. Kimi yönlerden birbirine benzeyen birtakım olay ya da gözlemler.

 BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü 1974
sınıf   İng. class 

1. (Mantıkta) Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği. 2. (Dirimbilimde) Dalların alt bölümü; her bir altbölüm kendi içinde öbeklere ayrılır. (Ör. Memeliler, kuşlar, balıklar vb.leri omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar.) 3. (Toplumbilimde): a. Aralarında ortak bir kültür ve yaşama düzeyi olan bireyler topluluğu, b. Toplumun yapısında aynı ekonomik koşullar ve ilişkilerle birbirine bağlı olan tabaka.

 BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü 1975
sınıf    

bk. kelime sınıfı.

 BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü 2003
sınıf   İng. class 

Bir topluluk içinde, birbirlerinden ekonomik ve toplumsal yönlerden ayrılan ve aralarında karşıtlıklar bulunan bölüklerden her biri. krş. altkültür, kültür alanı, altkültür alanı, yatay bölük.

 BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü 1978
sınıf   İng. class 

1. (social class, economic class) Aynı sosyal ve iktisadi koşullara sahip bireylerden oluşan topluluk. 2. Marksist kuramda, üretim ilişkileri tarafından belirlenen üretici güçler. 3. bk. zümre

 BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004
sınıf   İng. class 

1-Sezgisel anlamda, nesnelerden oluşan bir topluluk. 2-Neumann-Bernays-Gödel türünden aksiomatik sistemlerde temel tanımsız kavram.

 BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü 2000
sınıf   Fr. classe 

(astronomi, botanik)

 BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963
sınıf    Lat. classis 

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan ve takımların bir araya gelmesiyle oluşan bir taksonomik grup, klas, klasis.

 BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü 
sınıf   İng. class 

Canlıların sınıflandırmasında takımların bir araya gelmesiyle oluşturulan taksonomik grup.

 BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü 
sınıf   İng. Class 

Bir yumrukoyuncusunun o güne dek yaptığı karşılaşmalardaki başarısına göre girdiği derece.

 BSTS / Yumrukoyunu Terimleri Sözlüğü 1968
sınıf   İng. classe 

(Lat. classis = bölüm),1. karşılık: klasis: Canlıların sınıflandırılmalarında kullanılan bir terim olup takımların bir araya gelmesiyle meydana gelir, 2. karşılık: kast: Bazı böcek sosyetelerinde görülen ve belirli biçimlerde, ve belirli görevlere sahip birey toplulukları; işçi, er, kraliçe gibi.

 BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü 1963