Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

saçma    

a. 1. Saçmak işi. 2. den. Bir tür balık ağı, serpme ağ. 3. Avda kullanılan fişeklerin içine konulan, türlü boylardaki küçük ve yuvarlak kurşun tanesi: “Ben fişeklerin barutunu, tapasını, saçmasını koyarım, beybaba!” -A. Gündüz. 4. sf. mec. Akla uygun olmayan, pestenkerani, absürt: “Kapıldığı tüm fikirler saçma, kurduğu tüm hayaller boşunaydı.” -E. Şafak. 5. sf. Yersiz bulunan. 6. mec. Yersiz, akla aykırı, tutarsız söz: “Bırak şu saçmaları! Bir daha bahsini etme.” -R. H. Karay. 7. sf. Böyle söz söyleyen veya iş yapan: Saçma adam.

 Güncel Türkçe Sözlük 
saçma    

Ekmek pişirmek için fırında ve tandırda yakılan iri samanla karıştırılmış davar gübresi

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
saçma    

Çevresinde kurşunlar bulunan bir çeşit balık ağı.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
saçma    

1.bk. saçkı (I)-1. 2.Saman irisi, ağaç yaprakları ya da odun parçaları ile karıştırılıp sobada yakılan koyun, keçi, at, eşek gibi hayvanların gübresi.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
saçma    

Fidan, fide yastığı.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
saçma    

Çevreye dağılmış, kurumuş hayvan dışkısı.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
saçma    

Tandırı tutuşturmada kullanılan küçük tezek parçaları.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
saçma    

Mermi

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
saçma   İng. Absurd 

Mantık kurallarını bozan, tersine çeviren. // Saçma bir düşünce, öğeleri birbirini tutmayan, birbiriyle bağdaşmayan düşüncedir. Saçma bir yargı kendi içinde tutarsız olan ya da tutarsızlığı içeren bir yargıdır. Saçmayı anlamsızdan ayırmak gerekir. Çünkü saçmanın bir anlamı vardır, ama bu anlam çelişiktir, yanlıştır. Oysa anlamsız olan ne doğru ne de yanlıştır.

 BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü 1975
saçma   Fr. plomb de chasse, grenaille de plomb 

(mermi) (kimya)

 BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963
saçma   İng. cover net 

Serpme ağı.

 BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü