Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

satranç, -cı    Far. ¹adrenc 

a. İki kişi arasında altmış dört kareli bir tahta üzerinde değerleri ve adları değişik siyah ve beyaz on altışar taşla oynanan bir oyun: “İki kişiyi birden satrançta mat ettim.” -A. Gündüz.

 Güncel Türkçe Sözlük 
satranç    

Türk cambazlarının becerilerinden biri : İki cambazın bir tel üzerinde altlarına tek ayak üzerinde duran iskemleler alıp satranç oynama gösterisi.

 BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü 1983
satranç    

(Halk edebiyatı terimi) İç uyaklı ve çoğu on altı beyitli bir çeşit destan.

 BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü 1948
satranç    

Saz ozanlarının aruzla yazdıkları türlerden biri. Örnekleri azdır ve ancak XIX. yüzyılda görülür. Aruzun dört müfteilün kalıbındadır. Gazel biçimindedir ve özel bir ezgiyle okunur. Musammat beyitlerden oluştuğu için, her dize iki eşit parçaya bölünür ve iç uyak bulununr. Musamat dizeler alt alta yazılırsa bir dörtlük elde edilir. İç uyaklarına göre uyak düzeni şöyledir: abab-cccb-çççb. Satranç hece ölçüsünün 8+8 kalıbına da

 BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü 1974