Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

saygı    

a. 1. Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram: “İnsanlara saygıyı yitirdin mi yandın bittin, on paralık oldun demektir.” -Y. Kemal. 2. Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu.

 Güncel Türkçe Sözlük 
saygı   İng. respect 

Bir kişiye, bir düşünüşe, bir eyleme, bir başarıya yüksek değer vermekten doğan özel bir duygu, // Özellikle ahlak değerlerine karşı duyulur. Ahlak felsefesinde Kant'la önem kazanmıştır. Kant ahlakın temelini ahlak yasasına saygıda bulur.

 BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü 1975
Saygı   Köken: T. 

Cinsiyet: Kız
Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı dolayısıyla bir kimseye karşı dikkatli özenli, ölçülü davranmaya neden olan sevgi duygusu.
Cinsiyet: Erkek
Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı dolayısıyla bir kimseye karşı dikkatli özenli, ölçülü davranmaya neden olan sevgi duygusu.

 Kişi Adları Sözlüğü