Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

tortu    Far. durd³ 

a. 1. kim. Çökelti: “Gün iyiden iyiye ışıdı artık, tortusu dibe çöken bir su gibi duruldu, berraklaştı ortalık.” -N. Hikmet. 2. mec. Bir şeyin bayağı, işe yaramaz duruma gelmiş olanı. 3. mec. Bir topluluğun soysuzlaşmış üyeleri. 4. mec. Kalıntı: “Baş ağrısı ile kalkmanız da olası. Her eğlencenin o kadar tortusu olacak artık.” -H. Taner.

 Güncel Türkçe Sözlük 
tortu   Fr. Sédiment 

 BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu 
tortu   Fr. Crassamentum 

 BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu 
tortu   Fr. Résidu 

 BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu 
tortu    

Sütten yapılan bir çeşit yiyecek.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
tortu   İng. sediment 

Deniz sularının ve içsuların diplerinde, kapalı çukurlarda ya da çatalağız ve koyak tabanlarında dışgüçlerin etkisiyle aşınıp taşınan her tür kırıntılardan oluşma yığıntı, bk. tortulaşma.

 BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü 1980
tortu   İng. sediment 

İriölçekteki ortamlarda çözünmeyip, sıvının dibine çöken katı tanelerin oluşturduğu katman.

 BSTS / Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü 1978
tortu   İng. sediment 

Çözünmeyen özdeklerin oluşturduğu yığışım. (Bu terim daha çok yerçekimi etkisi ile çökelmiş yığışımlar için kullanılır.)

 BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü 1981
tortu   İng. sediment 

Çözünmeyen bir maddenin, özellikle yerçekimi etkisi ile oluşmuş birikimleri.

 BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007
tortu   İng. sediment 

 BSTS / Madencilik Terimleri Kılavuzu 1979
tortu   İng. Sediment 

Bir sıvı çözelti ya da karışımda, dibe çökmüş nesne.

 BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü 1972
tortu   Osm. rüsûb 

(coğrafya)

 BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963
tortu   İng. sediment, 6- precipitate 

1. fizik, kimya: İriölçekli ortamda çökmüş nesne. 2-metalbilim, işleyim: Bir sıvı çözelti ya da karışımda dibe çökmüş nesne. 3. yeryağı kimyası: Kimi ham yeryağında asıltı durumunda bulunan ve depolarda dibe çöken katı ya da yarı katı çamur. 4. şarapçılık: Şırayı aldıktan sonra sıkmaç ya da süzgeçte kalan. 5. ısılkimya: Damıtılan suyun buğulaştıktan sonra kazanda oluşturduğu kalıntı. 6 - bk. çözelti.

 BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü 1980