Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

yatak, -ğı    

a. 1. Uyuma, dinlenme vb. amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya, döşek: “Sabahleyin onu aynı güzellikte bulacağım ümidiyle yatağımdan fırladım.” -R. H. Karay. 2. Yün, pamuk, kuş tüyü vb. maddelere kılıf geçirerek yapılan şilte. 3. Üzerine şilte konulan karyola, somya, kerevet vb. 4. coğ. Irmak, çay, dere vb.nin, içinde aktıkları yer, akak, mecra: “Meyveler kızarmadan dalı üstünde soldu / Irmak yatağı kumsal, kırlar dikenlik oldu” -F. N. Çamlıbel. 5. Katmanlaşmış herhangi bir madde yığını: Çakıl yatağı. 6. Bir şeyin çok bulunduğu yer: “Yeşil sarıklı evliya yataklarının huzurunda gibiyim.” -R. H. Karay. 7. Maden veya fosil ocaklarında birbirini izleyen iki maden, taş veya kömür tabakası arasında uzanan damar. 8. Çanak biçimindeki bir havzada veya buna benzer bir oluşumda toplanmış petrol birikintisi. 9. Gizli barınak veya bir suçluyu gizlice barındıran yer: Hırsız yatağı. Eşkıya yatağı. 10. Makinelerde hareketli bölümleri içine alan hareketli veya sabit parça: Namlu yatağı. Eksen yatağı. 11. Fideleri gömmek için toprakta açılan çukur. 12. Turunçgilleri ve yumurta vb. ürünleri korumak üzere saman vb.nden yararlanılarak yapılan yer. 13. hay. b. Katmanlı bir kaya bütününde maden filizi veya taş döküntüsünden oluşan çok ince tabaka.

 Güncel Türkçe Sözlük 
yatak   Fr. Foyer, focus 

 BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu 
yatak    

Yük taşırken sık sık yatan hayvan

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
yatak    

1. Koyun ve sığırların yazın, gece dağda kaldıkları yer. 2. Eşkiya barınağı. 3. Genel olarak dağda, yaylada bulunan küçük barınak. 4. Domuz barınağı. 5. İn, hayvan yuvası. 6. Oda, oturulan yer. 7. Yer: Alanda yatak kalmamış.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
yatak    

1. Hırsızı, eşkiyayı barındıran, koruyan kişi. 2. Dolandırıcı.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
yatak    

Balkon, sayvan.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
yatak    

Koyun sürüsü.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
yatak    

1. Sabanda çift demiri takılan yer. 2. Değirmen taşında baltanın geçtiği yer.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
yatak    

Yatalak hasta.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
yatak    

Sürünün gece ya da gündüz yattığı yer.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
yatak    

İnmeli hasta

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 
yatak   İng. bed 

yatak (I)

 BSTS / Madencilik Terimleri Kılavuzu 1979
yatak   İng. bearing 

yatak (II)

 BSTS / Madencilik Terimleri Kılavuzu 1979
yatak   Fr. lit 

(coğrafya, tarım)

 BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963
yatak   İng. bearing 

Bağıl devinimli iki parça arasında sürtünmeyi ve aşınmayı azaltmaya yarayan örgen.

 BSTS / Otomobilcilik ve Motor Bilgisi Terimleri 1980
yatak   İng. gate, picture gate, film gate 

Sinema Filmin alıcı ve göstericide pencere önünden düzgün geçmesini sağlamak için yapılmış, film enine uygun dar geçit.

 BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü 1981
yatak   İng. bed 

Bir su kütlesinin dip bölgesine verilen ad.

 BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü 
yatak   Osm. yatak 

 BSTS / Tarım Terimleri 1949
yatak   İng. bed 

Genel olarak, birkaç katmandan oluşmuş kayaç birimi.

 BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü 1971
yatak    

(I) Hamutun, hayvanların boynunun altına rastlayan bölümü. (*Bor -Niğde)

 BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü 1976
yatak    

(II) 1. Sürülerin öğleleri dinlendirildiği yer. (*Ağın -Elâzığ) 2. Davar kışlağı. (Mamatlar *Eğridir, Dereköy *Uluborlu -Isparta)

 BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü 1976
yatak    

(III) Çadır. (Yağcılar *Yalvaç -Isparta)

 BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü 1976
yatak    

Barınak, in.

 Tarama Sözlüğü 1972
Yatak   Osm. Yatak sathı 

 BSTS / Teknik Terimler - Gereç 1949