Büyük Türkçe Sözlük

 

Sözlük'te   söz varlığı


.:: Türk Dil Kurumu - Büyük Türkçe Sözlük ::.

yokçuluk, -ğu    

a. fel. Nihilizm.

 Güncel Türkçe Sözlük 
yokçuluk   İng. nihilism 

1. Birey üstü .gerçek ve değerleri yadsıyan, gerçeğin nesnel bir temeli bulunmadığını ileri süren görüş; her türlü gerçek varlığı yadsıyan aşırı kuşkuculuk. 2. Dine, ahlak ilkeleri ve yükümlülüklerine, yerleşik yasa ve kurumlara karşı kökten inançsızlık.

 BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü 1974
yokçuluk   İng. nihilism 

İnsan toplumlarının ekini içinde oluşturulup geliştirilen törelilik ve doğruluk ölçülerini yadsıyan öğreti.

 BSTS / Toplumbilim Terimleri 1975