Yeni Yayın: “Manisa Ağızları”.

01.03.2018

                                       manisaagiz

Manisa ağızları üzerine bugüne kadar yapılan çalışmaların öncüleri Zeynep Korkmaz ve Ahmet Caferoğlu olmuştur. Ahmet Caferoğlu Anadolu diyalektolojisi üzerine çalışırken Manisa’nın bazı ilçelerini de içeren metinler yayımlamıştır. Bunlardan TDAY Belleten 1967’de yayımladığı “Akhisar ve Cihanbeyli Ağzı” ilk yayınlardan biridir. Zeynep Korkmaz Güney-Batı Anadolu Ağızları (Ses Bilgisi) adlı çalışmasında birkaç yerleşim alanından dil malzemesi vermiştir. Bu çalışmaların haricinde yüksek lisans ve doktora tezleri hazırlanmıştır.

Türk Dil Kurumu tarafından bugüne kadar Türkiye Türkçesi ağızlarına dair pek çok kitap yayımlanmıştır. Manisa Ağızları kitabı da en kapsamlı çalışmalardan birisidir. Bu çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır. Eserin birinci bölümü “Giriş ve İnceleme”yi kapsar. Giriş’te çalışmanın yöntemi ayrıntılı olarak verilmiştir. Manisa’nın tarihi ve coğrafyası kısaca anlatılmıştır. İnceleme kısmı ise Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi, Kelime Bilgisi, Söz Varlığı, Cümle ve Sonuç’tan oluşmaktadır. İkinci bölüm, “Haritalar ve Fotoğraflar” bölümüdür. Bu kısımda dil malzemesi toplanan yerlerin haritaları ile önemli ses değişmelerini ve leksik bazı örneklerin haritaları yer almaktadır. Metinler kısmı üçüncü bölümde yer almaktadır. Metinlerin bölgelere göre tasnifi yapılmış ve kaynak kişiler listesi tablo hâlinde verilmiştir. Eserin dördüncü bölümü Sözlük’e ayrılmıştır. Sözlük’te özellikle ayırt edici kelimelere yer verilmeye çalışılmış ve kelimeler örnek cümlelerle desteklenmiştir.