Taşeron Çalışanları Sözlü Sınav Sonuçları

DUYURU

     1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahallî İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" çerçevesinde; Kurumumuzda hizmet sözleşmesi ile çalışan işçilerden 696 sayılı KHK'de belirtilen başvuru şartlarını taşıyıp Tespit Komisyonunun 30.01.2018 tarihli ilanı ile başvurusu kabul edilenlere yönelik 07.02.2018 tarihinde saat 10.00'da Türk Dil Kurumu Başkanlığında sözlü sınav yapılmıştır. Sözlü sınavda başarılı olan personel listesi ektedir.

   Arşiv Araştırması sonuçlarından sonra kadroya geçmeye hak kazanan adayların listesi ayrıca ilan edilecektir.

      Duyurulur.

      Sözlü sınav sonuçları.