Yeni Yayın: Türk Dili İçin

                                                                                                                                                       22.03.2018

                            Türk Dili için Kapak HR

     Sadri Maksudi Arsal’ın “Türk Dili İçin” kitabı, Alman Şarkiyatçı ve Türklük bilmci Carl Brockelmann’ın ön sözüyle başlıyor, “Başlangıç” ve dört bölüm ile devam ediyor. Eserde Türkçenin yazılı kaynakları, tarihi, lehçeleri, dil bilgisi ve imlası gibi konular ele alınıyor. Arsal’ın Türkçeyi anlatırken farklı dillerden örnekler vermesiyse kitabın en dikkat çekici yanlarından biri.