“Mükemmel Osmanlı Lügati”nin 4. baskısı yapıldı.

                                                                                                                                             18.07.2018

               18 1

   

    Atatürk, Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumunun yürüttüğü “Türkiye Türkçesi Sözlükleri Projesi”nin alt konularından birisi “Eski Sözlüklerin Yayıma Hazırlanması (Tarihî Sözlerle)” projesidir. Ali Nazîmâ ve Faik Reşad tarafından yazılan Mükemmel Osmanlı Lügati adlı eserin yeni harflerle yayımlanması da bu projenin bir ürünüdür.
    Mükemmel Osmanlı Lügati’ni bugünkü kültür, dil ve edebiyat ortamına kazandırmak amacıyla Necat BİRİNCİ, Kâzım YETİŞ, Fatih ANDI, Erol ÜLGEN, Nuri SAĞLAM ve Ali Şükrü ÇORUK yeni Türk alfabesine çevirmiş ve eserin ilk baskısı 2002 yılında yapılmıştır.
    XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren konuşulan ve yazılan dil konusunda geniş kapsamlı düşünceler ileri sürülmeye başlanmış, Türk aydınlarının Osmanlı Türkçesinin çeşitli meselelerine karşı fikirler ifade ettikleri görülmüştür. Bunlar içerisinde yer alan ve eksikliği her zaman duyulan, Türkçenin ciddi ve titiz bir biçimde hazırlanmış, içeriği kapsamlı bir sözlüğe olan ihtiyacı göz önünde tutularak Ali Nazîmâ ve Faik Reşad tarafından Mükemmel Osmanlı Lügati adlı sözlük hazırlanmış ve 1901 yılında İstanbul’da basılmıştır. Eserde, önce madde açıklamaları yapılmış daha sonra o maddeyle sıkça yapılan terkipler, deyimleşmiş kullanımlar verilmiş, genellikle madde başlarının daha iyi anlaşılması için de cümle örnekleri gösterilmiştir. Eserde geçen maddeler “Dizin” bölümünde eski ve yeni harfli olarak verilmiştir. Mükemmel Osmanlı Lügati, dönemin söz varlığını ortaya koyması açısından mühimdir.