“Ömer Seyfettin Bütün Nesirleri”nin gözden geçirilmiş 2. baskısı yapıldı.

                                                                                                                                                   18.07.2018

                18 4

   Nazım Hikmet POLAT tarafından hazırlanan ve ilk baskısı 2016 yılında yapılan eser, “Ömer Seyfettin Hakkında Kısa Bilgiler” ile “Metinler” adlı iki bölümden meydana gelmiştir.
   İlk bölümde Türk hikâyecisi, şair, dilci ve fikir adamı Ömer Seyfettin’in hayatı, tahsili, edebî ve siyasi kişiliği hakkında tanıtıcı bilgiler verilmiştir.
   İkinci bölüm olan “Metinler” ise bölümü dört kısımdan oluşmaktadır: “Fıkralar ve Makaleler”, “Çeviriler”, “Mektuplar” ve “Günlükler”.
   “Fıkralar ve Makaleler”de yazarın daha önce çeşitli mecmua ve gazetelerde neşrettiği fıkra ve makaleleri yer alırken “Çeviriler”de, yazarın hiçbir kaynağa girmemiş 30 adet çevirisi bulunmaktadır. Sonraki kısım olan “Mektuplar”da yazarın Hakkı Tarık US ve Ali Canip YÖNTEM’e yazdığı mektupları, son kısımda ise yazarın Balkan Harbi hatıraları ile muhtelif günlük yazıları yer almaktadır.