Türk Dili Dergisi Yazı Kurulu

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun 23.01.2002 tarih ve 429/6 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

Yazı Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN

Genel Yayın Yönetmeni

Doç. Dr. Bilal ÇAKICI

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ

Üye

Prof. Dr. İsmet EMRE

Üye

Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN

Üye

Prof. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU

Üye

Dr. Ebubekir Sıddık ŞAHİN

Üye

Dr. Erdoğan KUL

Üye

Mustafa ATİKER

 Üye