Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Yazı Kurulu

 

 

Prof. Dr. Erdoğan UYGUR 

Başkan

Prof. Dr. A. Azmi BİLGİN

Üye

Prof. Dr. İsmet ÇETİN

Üye

Prof. Dr. Feyzi ERSOY

Üye

 Prof. Dr. Zeki KAYMAZ

Üye